1-معرفی کتاب: آب و آتش؛ راهکارهای رهایی از کشمکش

افرادی که با آن‌ها بحث می‌کنیم، دلایل بحث می‌تواند روز به روز و شخص به شخص متفاوت باشد. این‌که چرا ما در تعارض و کشمکش قرار می‌گیریم نیز علل مختلفی دارد. این دلایل اغلب بسیار منطقی به نظر رسیده و می‌تواند سوخت کافی برای آتش تعارض باشد. سال‌ها تحقیق و بررسی انواع کشمکش و بحث‌های مقابله‌ای، نشان داده است که پرداختن به پاسخ کلمه‌ی «چرا؟» می‌تواند موضوع را خاص و پیچیده نماید. نتیجه این‌که در وهله اول نباید به چرا پرداخت بلکه بهتر است به «چگونه؟» توجه نمود... این کتاب گستره‌ای از جزوه‌ی آموزشی لو در کلاس‌های آموزشی دکتر مارتین ج. اسمیت می‌باشد و به همین دلیل مولفین اثر حاضر خود را وام‌دار این استاد بزرگ می‌دانند. نام کتاب: آب و آتش؛ راهکارهای رهایی از کشمکش مولفین: دکتر نسرین دانش و عباس شجاعتی