2- معرفی کتاب: با چه کسی آشنا شده‌اید؟ (مروری بر اختلالات شخصیتی)

شخصیت مجموعه‌ای است از پندار، گفتار و کردار ما، آن‌گونه که در خلوت خویش و در مقابل غیر رفتار کرده و می‌کنیم. سخن در این وادی بسیار رفته و قلم در این راه هماره فرسوده است. چراکه این نیاز بشری است به دانایی و پویش، تا انگیزه‌ها را بشناسد، چرایی را بداند و چگونگی را شرح دهد. در این راستا، نیاز جامعه‌ی دانشگاهی به فراوانی پوشش داده و آکنده از اطلاعات شگرف اساتید در حوزه‌ی شخصیت شناسی است؛ اما گویشی که پاسخ به نیاز عامه و به خصوص جوانان مشتاق باشد در اقلیت است. بر خود فرض دیدم که در این راه فریضه‌ی شاگردی را ادا کنم و در محضر اساتید بزرگ روانشناسی و روانپزشکی، به زبانی ساده از دگرگونی‌ها و غرابت‌های شخصیتی، سخن گویم و ادای احترام کنم. باشد که در این راه سوالاتی به پاسخ رسند و گروهی راه درمان و آرامش را بیابند. نام کتاب: با چه کسی آشنا شده‌اید؟ (مروری بر اختلالات شخصیتی) تالیف: دکتر نسرین دانش، متخصص اعصاب و روان