3- معرفی کتاب: انگیزه‌های کوچک برای نوجوانان (راهکارهای موثر برای زندگی و خانواده)

اگر مدرسه این‌طور سختگیرانه با ما برخورد نکرده بود فکر می‌کردیم در دنیایی که سراسر اوج و حضیض است و موج سواری آرامی را به ما ارزانی نمی‌دارد، به انگیزه‌هایی برای تمرکز و آرامش نیازمندیم. این کتاب، پیشنهاداتی را برای مبارزه با سختی‌ها در مدرسه، ورزشگاه، محل کار و ... ارائه می‌کند. با وجود همه شباهت‌ها، روزهای زندگی ما مانند یک بازی کامپیوتری پیش نمی‌رود و ما هرگز همه‌ی پیامدها را نمی‌توانیم پیش بینی کنیم و گاهی در میان مشکلات سر در گم می‌شویم. اما در این کتاب می‌توان راه‌هایی را برای دستیابی به یک زندگی فراتر از خستگی و روزمرگی یافت. نام کتاب: انگیزه‌های کوچک برای نوجوانان (راهکارهای موثر برای زندگی و خانواده) نویسنده: استن تولر ترجمه و تالیف: دکتر نسرین دانش (روانپزشک) و عباس شجاعتی (روانشناس بالینی)