6- معرفی کتاب: اطلس کوچک مواد و داروهای اعتیاد آور

دانستن یا ندانستن؟ با نگاهی به روزنامه‌ها و تلویزیون در می‌یابیم که در دنیایی زندگی می‌کنیم که مواد مخدر جزئی از آن است. اما وقتی درباره‌ی فرزندان فکر می‌کنیم در کمک به آنان ناتوانیم چراکه حتی تفاوت حشیش را از کوکائین نمی‌دانیم. واقعیت این است که نمی‌توانیم بین فرزند خود و مواد مخدر دیواری بکشیم و مطمئن باشیم که او روزی مصرف را آغاز نخواهد کرد. اما خانواده می‌تواند در گزینش راه درست از غلط موثر باشد. شرط این تاثیر آن است که خود ما اطلاعاتی حداقل به اندازه‌ی آنان در خصوص داروها داشته باشیم و بتوانیم با آنان دوستانه صحبت کنیم. فکر می‌کنید در حدی که بتوانید با فرزندتان درباره‌ی مواد مخدر صحبت کنید اطلاعات ندارید؟ هنوز دیر نیست. این کتاب کوچک واقعیت‌هایی را درباره‌ی مواد به آموزش خواهد داد و در صورت نیاز می‌توانید از مراکز مشاوره روانپزشکان در این مورد سوال نمایید. امروز دانستن، شما را پاسخگوی سوالات فردای کودکانتان خواهد نمود. نام کتاب: اطلس کوچک مواد و داروهای اعتیاد آور ترجمه و تالیف: دکتر نسرین دانش (متخصص اعصاب و روان)