8- معرفی کتاب: آموزش کودکان با اختلال نقص توجه - بیش فعالی

در زمانه‌ای که هر لحظه نکته‌ای بر آموزه‌های بشری افزوده می‌گردد، چه بسیارند انان که چشم به راه یافتن رسانه‌ای برای انتقال این نکات بر محیط زندگی خویش‌اند تا هر چه بیشتر از علم روز به زبان خود بیاموزند و بهره مند گردند. در این راستا باری گران بر دوش دانایان است تا رسانه‌ای باشند و راه‌های آموزش را به سعی خویش بیابند و بگسترانند. آن‌چه در پیش روی دارید، دستورالعمل‌هایی است که در آموزش کودکان بیش فعال می‌تواند راهگشا و یاری بخش باشد. این دستورالعمل‌ها در سه زمینه‌ی «دستورالعمل‌های آموزشی، مداخلات رفتاری و سازگاری کلاسی» است. نویسنده در هر قسمت به توصیه‌های خاص و مهمی اشاره می‌نماید که برای مربیان و کسانی که با کودکان و خصوصا افراد بیش فعال سر و کار دارند، می‌تواند مفید واقع شود. نام کتاب: آموزش کودکان با اختلال نقص توجه - بیش فعالی، همراه با راهبردهایی جهت اداره کردن کودکان بیش فعال برای والدین نویسنده: مارگارت اسپلینکز ترجمه: عباس شجاعتی