9- معرفی کتاب: رهایی از درد

دردهای بدنی ناتوان کننده و غیر قابل تحمل‌اند. بیماران درد پس از طی مسافت طولانی، هزینه‌ی بسیار و زمان‌های هدر رفته متوالی، به روانپزشک مراجعه می‌کنند و از عمر از دست داده می‌گویند. عمری که به ناتوانی و حسرت طولانی سپری شده و راهی برای آرامش و زندگی بدون شکایت نیافته‌اند. دیدن این بیماران و مصاحبه‌هی مداوم با آنان، مرا بر آن داشت تا ابزاری برای کمک به آنان یافته و آن را تبدیل به یک کتاب کار برای استفاده‌ی شخصی کنم. کتاب آقای گراهام براون یک دستنامه‌ی کاربردی برای بیماران درد در کشور انگلستان است. در ترجمه و تلخیص، این دستنامه تبدیل به یک کتاب کاربردی با بسته‌های قابل تفکیک و استفاده روزانه شد. نام کتاب: رهایی از درد نویسندگان: دکتر گراهام براون و دنیس وین ترجمه و تلخیص: دکتر نسرین دانش (روانپزشک) با همکاری الهه قربان‌پور