2- معرفی آزمون روان‌شناختی: آزمون بالینی میلون

آزمون بالینی چند محوری میلون (MCMI) Millon Clinical Multiaxial Inventory تست روانشناختی شخصیت میلون، به صورت چند محوری و بالینی بوده و از دسته تست‌های معروف جهت تشخیص اختلال‌های شخصیتی می‌باشد. پرسشنامه چند متغیری بالینی (MCMI) یک پرسشنامه خودگزارش دهی استاندارد شده است که طیف وسیعی از اطلاعات شخصیت، سازگاری احساسی و نگرش مراجعان را به پرسشنامه را اندازه گیری می کند. این تست یک آزمون روان‌شناختی شخصیت است که برای اولین بار در اواخر دهه ۶۰ میلادی بر اساس مدل آسیب‌شناسی روانی میلون توسط تئودور میلون (Theodore Millon) ساخته شد. سپس در اواسط دهه ۸۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت. نسخه سوم آزمون در سال ۱۹۹۴ تجدید نظر و در گردهمایی انجمن روان‌شناسی آمریکا معرفی شد. این آزمون برای افراد بالغ (بالای هجده سال) است که توانایی خواندن تا سطح کلاس پنجم ابتدایی را دارند و نباید برای عموم جمعیت و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد. آزمون بالینی چند محوری میلون ۳ (MCMI III) یک مقیاس خودسنجی با ۱۷۵ گویه بلی/ خیر است که ۱۴ الگوی بالینی شخصیت و ۱۰ نشانگان بالینی را می‌سنجد. این آزمون بر اساس مدل آسیب‌شناسی روانی میلون(۱۹۶۹- ۱۹۸۳) ساخته شده‌است و دو بار از زمان انتشار آن، تجدید نظر شده‌است. MCMI، یکی از پرکاربردترین آزمون‌های روانی است که به چندین زبان ترجمه شده‌است و در تحقیقات بین فرهنگی متعددی مورد استفاده قرار گرفته‌است؛ از جمله در ایران، دو بار هنجاریابی شده‌است. خواجه موگهی در سال ۱۳۷۲ در تهران، نسخه دوم این آزمون، و شریفی در ۱۳۸۱ نسخه سوم آن را در اصفهان هنجاریابی کرده‌است. تست میلون در اصل یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی اختلالات شخصیت است. از این رو قسمت عمده پژوهش‌های MCMI به پژوهش در مورد روایی همزمان و همگرا در ارزیابی اختلالات شخصیت پرداخته‌اند. میلون به جای واژه «اختلال» از اصطلاح «الگوهای بالینی شخصیت» استفاده می‌نماید.  کاربرد تست میلون چیست؟ این آزمون برای افراد بالغ و بالای هجده سال کاربرد دارد یعنی افرادی که توانایی خواندن حداقل تا سطح کلاس پنجم ابتدایی را داشته باشند و برای عموم نوجوانان و جمعیت کاربردی نخواهد داشت. برای مشاوره و روانشناسی پیش از ازدواج می‌توان از تست میلون استفاده کرد و با تفسیر نتایج حاصل از این تست می‌توان در مواردی همچون رابطه‌های عاطفی، اضطراب و افسردگی و استرس مالی و… به روانشناسان و روانپزشکان در روند تشخیص اختلال یاری رساند.  نظریه میلون در رابطه با شخصیت و اختلال‌های شخصیتی میلون عقیده دارد تکامل تاثیر ویژه‌ای در شکل‌گیری شخصیت دارد و اختلالات شخصیتی همچون سایر بیماری‌های جسمی نمی‌باشد؛ یعنی نمی‌توان آن‌ها را به عوامل درونی یا خارجی خاصی منسوب کرد چرا که شخصیت منحصر به فرد است در هر موجود و تاحدی در تطابق با محیط و… می‌باشد.  مفهوم شخصیت از دیدگاه میلون میلون(۱۹۹۶) شخصیت را اینگونه تعریف می‌کند: الگوی پیچیده و بسیار عمیقی از ویژگی‌های روانشناختی که نمی‌توان به راحتی آن‌ها را ریشه کن کرد و تقریباً به صورت خودکار، خود را در تمامی جنبه‌های عملکرد فرد آشکار می‌سازند. این ویژگی‌ها ذاتی و فراگیر بوده و ماتریس پیچیده‌ای از پیش آمادگی‌های زیستی و یادگیری‌ها را تشکیل داده و الگوی ادراکی، احساس، تفکر و شیوه‌های مقابله آن فرد را می‌سازند. شخصیت آمیزه‌ای از احساسات، ادراکات، افکار و رفتارهای نامرتبط نیست، بلکه سازمانی کاملاً در هم تنیده از نگرش‌ها، عادت‌ها و عواطف است. اگر چه ما زندگی خود را با احساسات و واکنش‌های کم و بیش نامرتبط و مختلف شروع می‌کنیم، ولی به مرور زمان دامنه آن‌ها را محدود کرده و خزانه رفتاری خاص خودمان را می‌سازیم. این خزانه رفتاری است که ما را از دیگران متفاوت کرده و شیوه مقابله ما را در برخورد با دیگران و در درون خودمان تعیین می‌نماید.  موارد مورد بررسی در آزمون میلون 1- مقیاس‌های بالینی شخصیت 1. شخصیت اسکیزوئید(Schizoid) : افرادی منزوی هستند که فعالیت‌های انفرادی را ترجیح می‌دهند. به نظر می‌رسد دور از دسترس و بی‌تفاوت‌اند. همچنین در ایجاد و حفظ روابط مشکل دارند. 2. شخصیت اجتنابی یا دوری گزین (Avoidant): این افراد به‌ اندازۀ افراد اسکیزویید منزوی نیستند. وقتی اطمینان پیدا کنند که درک می‌شوند، تمایل دارند از انزوا خارج شوند؛ اما انزوای آن‌ها به دلیل درک‌نشدن، ترس از طرد‌شدن و تمسخر دیگران است. 3. شخصیت افسرده (Depressive): شخصیت افسرده با افسردگی بالینی متفاوت است. این شخص خود را در برابر لذت‌بردن از زندگی ناتوان می‌بیند. 4. شخصیت وابستهDependent)): افرادی منفعل و مطیع هستند که احساس ناکافی‌بودن می‌کنند. آن‌ها به‌طور کلی فاقد خودمختاری و ابتکار عمل هستند. 5. شخصیت نمایشی Histrionic)): آن‌ها تا حدودی شبیه به افراد وابسته هستند، با این تفاوت که برای جلب‌ توجه و کسب احترام از سوی دیگران تلاش می‌کنند؛ اما ترس پنهانی از خودمختاری و ابتکار عمل دارند. 6. شخصیت خودشیفته Narcissistic)): افرادی خودمحور، استثمارگر، متکبر و خودخواه هستند. 7. شخصیت ضداجتماع (Antisocial): افرادی غیرمسئول و انتقام‌جو هستند که رفتار مجرمانه دارند و به‌شدت مستقل هستند. 8. شخصیت پرخاشگر (Aggressive (Sadistic)): افرادی کنترل‌کننده و سوءاستفاده‌کننده هستند. آن‌ها از تحقیر دیگران لذت می‌برند. 9. شخصیت تکانشی بودن Compulsive)): افرادی منظم، کارآمد و کمال‌گرا هستند. آن‌ها کارها را با دقت زیادی انجام می‌دهند تا دیگران آن‌ها را سرزنش نکنند. 10. شخصیت منفی‌نگری (Passive- Aggressive (Negativistic)): افرادی هستند که به دیگران شک دارند. درون آن‌ها پر از سرزنش و خشم است. آن‌ها همیشه احساس گناه می‌کنند. 11. شخصیت خودآزار (Self- Defeating): این افراد با فداکاری بیش‌ازحد سبب می‌شوند که دیگران از آن‌ها سوءاستفاده کنند و به دیگران اجازه می‌دهند تا از آن‌ها بهره‌کشی کنند. 2- معیارهای تشخیص اختلالات شخصیتی شدید 1- اسکیزوتایپال :(Schizotypal) افرادی منزوی غرق در افکار خود هستند. شخصیتی وابسته دارند که انزوای اجتماعی را ترجیح می‌دهند. 2- مرزی :(Borderline) افرادی از لحاظ عاطفی متزلزل هستند که رفتاری نامنظم از خود نشان می‌دهند. آن‌ها دارای احساساتی شدید، اغلب ناراضی و افسرده‌ هستند. 3- پارانوئید :(Paranoid) افراد سخت‌گیر و تدافعی هستند. آ‌ن‌ها توهم دارند دیگران می‌خواهند آن‌ها را اذیت کنند و به دیگران بی‌اعتماد هستند. 3- معیار برای تشخیص سندرم بالینی 1- اضطراب، (Anxiety): افرادی مضطرب، پرتنش و نگران هستند. 2- جسمی، (Somatoform): افرادی که بدن‌درد آن‌ها ناشی از بیماری‌های روحی است. آن‌ها اغلب دچار خستگی مزمن هستند. 3- دوقطبی، (Bipolar): افراد دارای انرژی بیش‌ازحد، تکانشی و بیش‌فعال هستند و اغلب نمی‌توانند بخوابند. 4- کج‌خلقی، (Dysthymic): این افراد می‌توانند کارهای روزانۀ خود را انجام دهند؛ اما افسرده و بدبین هستند. آن‌ها اعتمادبه‌نفس پایینی دارند و احساس ناکافی‌بودن می‌کنند. 5- وابستگی به الکل، (Alcohol Dependence): دچار هنجارشکنی و پرخاشگری هستند و روی رفتار خود با دیگران کنترلی ندارند. 6- وابستگی به مواد‌مخدر، (Drug Dependence): رفتار این افراد تحت‌تأثیر موادمخدر است و امکان دارد به دیگران آسیب بزنند. 7- استرس پس از سانحه، (Posttraumatic Stress Disorder): این افراد خاطرات دردناک یک سانحه را به یاد می‌آورند و ممکن است به دلیل استرس ناشی از کابوس‌های شبانه نتوانند بخوابند. 4- مقیاس‌های نشانگان بالینی شدید 1. مشکل تفکر (Thought Disorder): افراد عجیب‌وغریبی هستند که توهم و هذیان دارند. 2. افسردگی اساسی (Major Depression): این افراد به حدی افسرده هستند که قادر به انجام فعالیت‌های روزانۀ خود نیستند. آن‌ها به حالت نباتی زندگی می‌کنند، افسردگی بالینی (‌اشتها و خواب نامنظم، انرژی کم، ازدست‌دادن علایق) دارند و احساس ناامیدی و درماندگی می‌کنند. 3. اختلال هذیانی(Delusional Disorder): افرادی به‌شدت پارانوئید، دچار توهم و تفکر غیرمنطقی هستند. آن‌ها ممکن است انتقام‌جو باشند و توهمات خود را انجام دهند. **جمع آوری و تنظیم مطالب: دکتر نسرین دانش، الهه قربان‌پور