نسرین دانش

دکتر
درباره پزشک:

متخصص اعصاب و روان

مدارک

رزرو آنلاین نوبت

هزینه پیش پرداخت ویزیت: ۴۵ هزار تومان
هزینه کامل ویزیت: ۱۰۰۰ هزار تومان